Aanbod

Functie: tekstschrijver - secretaris - projectuitvoerder
Werkveld: groene ruimte, milieu en agribusiness
Kenmerken: deskundig, concreet, practisch, uitvoerend

Tekstschrijver

Tekstschrijven, correctie en redactie. Brochures, folders, audiotours, infopanelen, jaarverslagen, artikelen, ghostwriting, persberichten, nieuwsbrieven, themamagazines, websites, beleidsplannen, rapportages, deskresearch. Lees verder

Secretaris

Binnen het bestuur van een organisatie heeft de secretaris een spilfunctie. Samen met de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ondersteunend en adviserend. Zonder een goede secretaris kan een bestuur, commissie of werkgroep eigenlijk niet goed functioneren. Lees verder

Projectuitvoering

Coördinatie van of ondersteuning bij de uitvoering van 'groene' projecten. Kennisontwikkeling, communicatie en veldwerk. Lees verder